EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA

Mamy ogromne doświadczenie w analizie i ocenie efektywności inwestycji, optymalizacji struktury finansowania inwestycji, efektywnego alokowania i zarządzania kapitałem.   Zapraszamy do kontaktu: Velas Spółka z o.o., adres: ul. Barniewicka 54a, 80-299 Gdańsk, e-mail: poczta@velas.pl